2015 Yılı Faaliyet Raporu

K  A  S  T  D  E  R

KAST  AJANSLARI  DERNEĞİ

2015 YILI FAALİYET RAPORU

 • Genel Kurul sonrası istenilen evraklar ve dernek beyannamesi avukatımız

Sayın Kamil Özalp Tarafından il dernekler müdürlüğüne teslim edildi.

 • Üye aidatları takip ve tahsil edildi. Ödeme yapan üyelerin Gelir gider makbuzları ulaştırıldı.
 • Avukatımız Sayın Kamil Özalp ve Muhasebecimiz Sayın Aysun Biçer’e aylık ödemeleri yapıldı.
 • Her ay düzenli olarak yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
 • Gerçekleştirilen 12 Yönetim Kurulu toplantısında …. adet karar alındı.
 • Web sayfamızın yenilenmesine başlandı. Çalışmalar devam etmekte.
 • Tevkifatlı fatura konusunda İstanbul Defterdarlığından dernek olarak görüş istendi. Red cevabı alındı.
 • EDUSER ile MYK başvurusu yol haritası belirleme ve başvuru kriterleri ile ilgili farklı tarihlerde 2 adet briefing alındı.
 • MYK’nın talebi üzerine “Özel Yetenek Ajanı” olan meslek standardı ismi değiştirilerek “Sanatsal Yetenek Ajanı” olarak belirlendi.
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu başvurumuzu kabul etti.
 • 23 Ekim 2015’de MYK ile resmi toplantı yapıldı.
 • Talep eden yapım şirketlerine telif fikri, telif ücretlendirmeleri ve kanunlar konusunda bilgiler verildi.
 • Bilirkişilik görevleri yapıldı.
 • Çeşitli mahkemelerden gelen emsal değer, izinsiz kullanım, telif ücretleri gibi bilgi talepleri karşılandı.
 • Derneğe 8 yeni üye katılımı sağlandı.
 • Üyelere, meslek ve çalışma koşulları, kanunlarla ilgili bilgilendirme yazıları gönderildi.
 • Derneğimizin logosu yapıldı.
 • Üye ajansların e-postalarında kullanması için dernek üyesi olduklarını belirten footer gönderildi.