2008 Yılı 3. Olağan Genel Kurul Tutanağı

K A S T D E R

KAST AJANSLARI DERNEĞİ

 

  1. OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

 

Toplantı Tarihi              : 29 Ocak 2008

Toplantı Yeri                  : Richmond Otel, Chamber salonu

Toplantı Saati                : 10.00

Katılan Üye Sayısı         : 17

 

  1. Genel Kurul 29 Ocak 2008 günü saat 10:00 de, kayıtlı 24 üyeden, Nüfus cüzdanları kontrol edilen 17 üye ve 1 temsilcinin katılımı ile başladı. Dernek Tüzüğümüzde belirtilen toplantı yeter sayısı sağlandığı görüldü. Sn Ayşe Başak Gürsoy açış konuşmasını yaptıktan sonra, genel kurul üyeleri büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ile, sektörün merhum büyükleri ve üyeleri adına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ardından başkanlık divanı seçimine geçildi.
  1. Açık oyla yapılan seçim ve oy birliği ile; Divan Başkanlığına Sayın Av. Kamil Özalp Başkan Yardımcılığına Sayın Murat Özsümer, Yazmanlığa Sayın Aysun Biçer seçildiler. Başkanlık Divanı oturumu yönetmek üzere yerini aldı. Başkanlık Divanına, Genel Kurul Tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi, oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.
  1. 2008 faaliyet ve denetleme kurulu raporları okundu. Eski Yönetim ve denetleme kurulları ibra edildi.
  1. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun asıl ve yedek üyeleri için seçim yapılmasına geçildi bu seçime göre;

 

Yönetim Kurulu Üyeliğine

Asil Üyeler                                                Yedek Üyeler

1- Ayşe Başak Gürsoy                             1- Sibel Akın

2- Erol Bilge                                             2- Yasemin Özbudun

3- Cengiz Erberk                                     3- Rengin Bafralı

4- Tülin Berk                                            4- Sonat Fişek

5- Tuba Banu Ecer                                   5- Dilek Ergür

 

Denetleme Kurulu Üyeliğine

Asil Üyeler                                              Yedek Üyeler

1- Duygu Başara                                    1- Nilüfer Bıyıklı

2- Müge Ulusoy                                     2- Gökhan Özgen

3- Şirin Şentürk                                     3- Uğurkan Erez

 

Gizli oy açık sayım ile seçildiler.

  1. Giriş aidatları, üye aidatlarının aynı rakamlarda tutulmasına, oy birliği ile karar verildi.
  1. Sayın Aysun Biçer, 2008 Tahmini Bütçelerini okudu. Bütçede değişiklik yapma yetkisi Yönetim Kuruluna verildi ve Bütçe onaylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

Divan Başkanı Üyelere teşekkür ederek yeni seçilen İdari Kurullara başarılar diledi ve

Genel Kurulu kapattı.

Divan Başkanlığı

Divan Başkanı                   Divan Başkan Yardımcısı                Yazman

Kamil ÖZALP                     Murat ÖZSÜMER                           Aysun BİÇER