Mesleki Yeterlilik Kurumu, Ulusal meslek Standartı

Değerli meslektaşlarımız, sektörümüzdeki değerli iş ortaklarımız,

ve bağlı bulunduğumuz sayın kamu kuruluşları,

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu, Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı ile,

derneğimiz tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda ;

“Sanatsal Yetenek Yöneticisi” olarak belirlenen meslek tanımımıza ait

Ulusal Meslek Standartları oluşturularak ekte görüşlerinize sunulmuştur.

Değerli iştirak ve katkılarınızı rica eder saygılarımızı sunarız.

 

KASTDER

Kast Ajansları Derneği

 

EK Dosyalar =

1 Kastder Ulusal Meslek Standartı Ön Yazı.docx

2 Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı Ön Yazı.pdf

3 Sanatsal Yetenek Yöneticisi Ulusal Meslek Standartı.docx

4 Görüş ve Değerlendirme Formu.docx