İlk Oyuncu Ajansı Olmanın Dayanılabilir Mutluluğu

 

86 Yılının ortalarına doğru, ilk kez oyuncularla ve her yaş grubundaki oyuncu adaylarıyla yola çıkan Cast33 tamamen katılımcılarının tavsiyeleri ile, kısa zamanda geniş bir kadro kurarak, sayısal anlamda büyüdü.

Reklam ajansı kökenli kurucularının olduğu bu Ajans, sektörde ilk kez kuralların oluşmasına, mecraların yeniden gözden geçirilerek fiyatlandırılmasına, ödemelerin bir düzen içinde yapılmasına, telif haklarına özen gösterilmesine katkılarda bulunmaya çalıştı.

Bugün takdir ettiğimiz birçok oyuncunun yolu, bu Ajanstan geçerek yeni ufuklara yöneldi. Halen devam eden birlikteliklerim yanı sıra, öğrencilik yıllarında Ajans’a gelmiş, bugün çocuklarını getirenler ve beraber olgunluk dönemlerini yaşadıklarımız zamanın gençlerinden oluşan çoğunluk, bugünlerde de önemini korumakta ve ortak sevincimiz devam etmekte.

Zaman içinde koşulların değişmesi; mecraların artması, kanalların sayısal fazlalığı, bu şe meraklı ve arzulu kitlenin genişlemesi, herkesin artı gelire sempatik bakması, reklam verenlerin çoğalması ve de bunların hizmetlerini yerine getirecek yeni oluşumların sektöre girmesi, bizleri bugünlere hayli çabuk getirdi. Artık her şeyden çokça olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu da nitelik ve nicelik konularında hepimizi şaşırtıyor,  bazen bizleri nicelik içinden niteliği aramaya zorluyor. Halen prensiplerimizi gözden geçiriyor, daha iyiyi nasıl yapabilir izi araştırıyor, beraberinde tartışmalarımızı güncelliyoruz.

Sektörde her birim kendi içinde dal budak sararak genişliyor, teknoloji kolaylıklar sunuyor, çalışma koşullarını değiştiriyor, insan faktörü ise önemini her olayda ön planda tutabiliyor.

Daha verimli günlerin özlemini hissederken, tüm olumsuzluklarının elemine olduğu, hoş görünüm yoğunlukta, ahlaki değerlerden arınmadan, rekabetin ve saygının kaybolmadığı daha da ileriye yol alabildiğimiz, sektörümüzü ayrıcalıklı konumda tutabildiğimizi ve de hepimizin bundan pay alabildiğimiz, tohumlarımızın meyvelerini görebileceğimiz yarınlar dileğiyle.

Erol Bilge, Cast 33
http://www.cast33.com.tr