BU ANLAŞMA TAVSİYE NİTELİĞİNDE OLUP
ÜYELERİMİZ YADA ÜYEMİZ OLMAYAN AJANSLAR TARAFINDAN
GÜNÜN KOŞULLARINA VE KENDİ ÖZEL ŞARTLARINA GÖRE REVİZE EDİLEBİLİR.


İŞ ANLAŞMASI

İŞ ANLAŞMASININ TARİHİ : Çekimin Yapıldığı tarihten önce oyuncunun kesinleştiği andan itibaren yapılabilir.
KAST AJANSI VE YETKİLİSİ : Oyuncunun yetkili ajansı
ADRES : Oyuncunun ajansının tebliğgat yapılabilecek olan resmi adresi
OYUNCU / FOTOMODEL ADI SOYADI : Oyuncunun adı ve soyadı
REKLAM AJANSI VE YETKİLİSİ : Reklamı tasarlayan reklam ajansı ve yetkilisinin adı ve soyadı
ADRES : Reklam ajansının tebligat yapılabilecek olan resmi adresi
YAPIM ŞİRKETİ VE YETKİLİSİ : Reklamı çeken yapım şirketinin yetkilisinin adı ve soyadı
ADRES : Yapım şirketinin tebligat yapılabilecek olan resmi adresi
ÇEKİM TARİHİ : Çekimin yapıldığı ve telif sürelerininin başlangıcını belirten tarih
ÇALIŞMA YERİ VE SÜRESİ : Baştan belirlenen çalışma yeri ve süresi
REKLAM VEREN / MARKA / ÜRÜN : Reklam veren firma adı, marka adı ve ürün tanımı belirtilir
SÖZLEŞME KONUSU İŞ : Reklam filmi, fotoğraf çekimi, prova modelliği vb yapılan iş tanımlanır
MECRALAR ve VERSİYONLAR : TV sinema vb hangi mecra alanlarında kullanılacağı, kaç adet versiyon yapılacağı belirtilir
YAYINLANACAK ÜLKE : Yayınlanacak ülkeler belirtilir
ÜCRET : Oyuncu, ajans servis ücretleri ve vergilerden oluşan toplam ücret belirtilir.
ÖDEME ŞEKLİ : Son ödeme tarihi ve ödeme şekli belirtilir.

1. Kast Ajansları Derneğinin genel çalışma koşul ve prensipleri doğrultusunda; reklam ajansları, reklam/sinema/tanıtım filmi çeken yapım şirketleri ve reklam fotoğrafçıları ile yapılan çalışmalarda KAST AJANSI ve OYUNCUSUNUN İLE İŞVEREN’in yasal hakları iş bu anlaşma ile koruma altına alınmıştır.
AÇIKLAMA : İş anlaşmamız Cast ajansı olarak verdiğimiz hizmetler süresince oyuncularımız ve müşterilerimizin haklarını korumak amacıyla çok yönlü olarak hazırlanmıştır.

2. Reklam ve fotoğraf çekimiyle ilgili tüm çalışmaların kullanıldıkları alanlarda halka sunum süreleri, iş bitiminden sonra kesilen fatura tarihini takiben bir yıl + bir yıl opsiyonludur.
AÇIKLAMA : Çalışma ve teliflerin geçerlilik süresi aksi bir anlaşma olmadığı sürece (2 yıl ve fazlası için önden ödemeli gibi) bir yıl olarak belirlenmiştir. Fatura, yayın tarihi beklenmeden çalışma günü kesilir ve bu günden itibaren 1 yıllık kullanımları içerir. 2. Yıl kullanımı ile ilgili opsiyon bir sonraki maddede açıklanmıştır.

3. Fatura tarihini takip eden 1 (Bir) yılın sonunda herhangibir kullanım alanında halka sunum devam edecekse, Yapım Şirketi / Reklam Ajansının öncelikle bu talebini Kast Ajansına yazılı olarak bildirmesi ve tarafların bu konuda ek sözleşme yapmaları şarttır. Aksi durumda Yapım Şirketi / Reklam Ajansının işbu sözleşme konusu işi 1 (Bir) yıldan sonra kullanması mümkün değildir. Taraflar ek sözleşme konusunda anlaşırlarsa, 2. yıl kullanım için işbu İş anlaşmasında belirlenen sözleşme bedelinin tamamı üzerine devlet kurumlarınca  (TÜİK ve İTO) ilan edilen yıllık enflasyon (talep edilen ay itibariyle ilan edilmiş yıllık enflasyon) oranlarından yüksek olanı ilave edilerek yeni bütçe belirlenir. 2.Yıl halka sunum süresi birinci yılın sonunda başlar ve bir yıl sürer. Bu periyodun içinde herhangi bir ayda başlatılan kullanımlar kalan süre ile sınırlıdır. Üçüncü yıl ve takip eden yıllık periyodlarda kullanım söz konusu olursa, Yapım Şirketi / Reklam Ajansının öncelikle bu talebini Kast Ajansına yazılı olarak bildirmesi ve tarafların bu konuda oyuncu’nun talep günündeki geçerli bütçesini dikkate alarak, ek sözleşme yapmaları şarttır. Aksi durumda Yapım Şirketi / Reklam Ajansının işbu sözleşme konusu işi, takip eden yıllık periyotlarda kullanması mümkün değildir.
AÇIKLAMA : Bu madde temel olarak yapılan çalışmanın 2. Yıl telif ücretinin %100+ devlet kurumlarınca  (TÜİK ve İTO) ilan edilen yıllık enflasyon oranlarından yüksek olanı ilave edilerek hesaplandığını daha sonraki yıllar için ise oyuncunun güncel kaşesi üzerinden ajans ile yeni bir anlaşma yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Birinci yılın sonunda yapımcının kullanımını uzatma talebini ajansa bildirmesini istememizin sebebi uzatılan telif yada gösterimlerden önceden haberdar olmamız içindir. 3. Yıl için gösterim planlanıyorsa yapımcı yayın için izin almalı ve (Şart ve koşulları değişmiş olan) oyuncunun güncel kaşesi üstünden yeni bir anlaşma yaparak bedelini ödemelidir. Örneğin yapımcı 1.1.2020-31.12.2020 için ödeme yapıp sonraki yıl 8. ayda yeniden yayına girme talebini belirttirse 31.12.2020 tarihine kadar kullanım yapabilir.

4. Bu sözleşmenin konusu olan çalışma baştan belirtilmediği sürece tek bir marka için yapılmaktadır. Sonradan başka bir marka ile birleştirilecekse Yapım Şirketi / Reklam Ajansı Kast ajansı ile yeni bir sözleşme yapmak zorundadır. Ürün/marka/mesaj değişikliği ve promosyon ilavesi yeni film yada yeni fotoğraf olarak değerlendirilecek ve bir tam ücret talep edilecektir.
AÇIKLAMA : Yapılan çalışma örneğin sadece sade dondurma için yapıldıysa ve ilaveten çilekli versiyonu plan olarak eklenirse, yada reklamın örneğin içerdiği süt nedeniyle elde edilen kalsiyum miktarı gibi mesaj içeriği değişirse yada başka bir marka bu dondurma xx külahları içinde sunulmaktdır gibi plan olarak eklenirse yada 10 tane alana 5 tane bedava gibi promosyon filmine dönüştürülürse yeni bir film olarak kabul edilecektir. Ayrıca çekilmiş bir filmde ürünü-markayı-mesajı değiştirerek veya daha önce kullanılmış görüntüleri yeniden kurgulayıp yeni bir film üretiminin önüne geçmektir. Bu tür durumların hepsi yeni bir film demektir ve ücretlendirmenin de bu şartlar ışığında yapılmasına işaret etmektedir.

5. Çekim sonrası, işbu iş anlaşmasında yazmayan ilave kullanımlar söz konusu olacaksa, Yapım şirketi / Reklam Ajansının öncelikle bu talebini Kast Ajansına yazılı olarak bildirmesi, tarafların oyuncunun talep günündeki kaşesi üzerinden ek sözleşme yapmaları şarttır. Aksi durumda, Yapım Şirketi / Reklam Ajansının ilave kullanımlarda bulunması mümkün değildir.
AÇIKLAMA : Yapılan çalışmanın başta satın alınmamış başka mecralarda kullanılması, 2. Yıl kullanımları gibi önceden bildirilmeli, izin alınması ve ek sözleşme ile ödemelerinin yapılması gerekmektedir.

6. Yapım Şirketi / Reklam Ajansı, yukarıdaki 2. 4. ve 7. maddelerde belirtilen hususlarla ilgili olarak, Kast Ajansı’na bilgi vermeden ve Kast Ajansı ile ek sözleşme yapmadan herhangi bir kullanım gerçekleştirirse, Kast Ajansı’na kullanım anındaki oyuncu bütçesinin 10 (on) katı kadar cezai şart ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Yapım Şirketi / Reklam Ajansı, bu cezai şartın fahiş olmadığını ve tenkisini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kast Ajansı’nın cezai şartı talep etme dışında ayrıca 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereği kendisinin ve oyuncunun uğradığı kar kaybı ile maddi ve manevi zararları ve de bu kullanımların durdurulmasını talep etme hakkı vardır.
AÇIKLAMA : Cezai şart maddesi oyuncu ücretinin 10 katı ceza içermektedir. Bu ceza miktarı yapımcı/kullanıcıyı yapacağı versiyonlar, ilave mecralarda kullanımlar ve sonraki yıllardaki kullanımlarda ajansı bilgilendirmeye teşvik etmek amacıyla planlanmıştır.

7. Çalışılan gün sayısı ve kullanılan mecralar için global bir bütçe belirlenmişse, ikinci yıl halka sunum bütçesi; mecra eksiltilse dahi, toplam bütçe üzerinden hesaplanır.
AÇIKLAMA : Yapılan çalışmada baştan birden fazla mecra kullanımı yada versiyon gösterimi satın alınması durumunda genellikle indirimli global bir bütçe belirlenmektedir. 2. Yıl kullanım söz konusu olduğunda ilk yıl kullanılan bu mecralardan eksiltme yapılsa dahi bütçe global bütçe üzerinden hesaplanır.

8. İstanbul il sınırları dışında yapılacak çekimlerde; Oyuncu / Fotomodel ücretlerine %50 oranında ilave yapılır. Oyuncunun her türlü yiyecek, içecek giderleri ile şehir (İstanbul) dışındaki çekimlerde ulaştırma ve konaklama giderlerinin tamamı Yapım şirketi / Reklam Ajansı tarafından sağlanır. Erken saatlerde başlayan ya da geç saatlerde biten çekimlerde ya da ulaşımı zor yerlerde yapılan çekimlerde, oyuncunun her türlü ulaşımı Yapım şirketi / Reklam Ajansı tarafından karşılanır. Türkiye dışındaki çekimlerde günlük harcırah (50 Euro’dan az olmamak koşuluyla) Yapım Şirketi / Reklam Ajansı tarafından oyuncuya, çekim takvimi itibariyle peşin olarak ödenir.
AÇIKLAMA: Oyuncunun yol süresince kaybettiği zamanın karşılığı olarak %50 bütçe ilave edilmektedir. Ayrıca bu madde ile oyuncunun yurtdışında doğacak olağan masraflarının karşılanması-garanti altına alınması amaçlanmaktadır.

9. Oyuncunun gerek çekim yerinde, gerekse çekim sebebiyle yapılan yolculuklarda kaza rizikosuna (yaralanma ve ölüm) karşı sigortalanma ve ayrıca çekim yerinin (stüdyonun) kaza, yangın, sel, deprem, hırsızlık ve belirlenecek diğer rizikolara karşı sigortalanma yükümlülüğü işveren olarak Yapım Şirketi / Reklam Ajansı tarafından çekimden önce yerine getirilir.
AÇIKLAMA: Bu madde ile oyuncunun sgk ve ayrıca harici bir güvence altına alınması amaçlanmıştır.

10. Çekim yeri ve faaliyet alanının sevk idare ve sorumluluğu Yapım Şirketi / Reklam Ajansı’ndadır. Bu sebeple Yapım Şirketi / Reklam Ajansı çekim yeri ve set alanında 6331 sayılı iş güvenliği yasasında öngörülen tüm güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür. Yapım Şirketi / Reklam Ajansı çekim yeri ve set alanında doğabilecek her türlü riski kabul ettiğini beyan eder.
AÇIKLAMA : Bu madde ile ajansın işveren veya taşeron değil sadece aracı olduğunun ve haliyle olası kazalardan sorumlu tutulamayacağının belirtilmesi amaçlanmıştır

11. Oyuncu, İş Anlaşmasının süresi içerisinde, herhangi bir başka ürün reklâmında veya rakip ürün reklâmında oynamamayı ancak ilave bir ücret ödenmesiyle kabul ve taahhüt eder. Bu ücret Kast Ajansı tarafından tespit edilir. Oyuncunun önceki projeleri opsiyon mailinde bildirilmiştir.
AÇIKLAMA : Anlaşma öncesi oyuncunun daha önce rol aldığı reklamlar yüzünden oyuncuya herhangi bir yaptırımda bulunulamayacağı gibi, anlaşma sonrası herhangi bir kısıtlama talebinin kabulünün de ancak ek bir ödeme ile mümkün olacağını belirten maddedir

12. Çalışma süresi oyuncunun işyerine geliş saatinden itibaren başlar, işyerini terk ettiği saate kadar devam eder. Belirtilen saatten sonra çekim yerine gelen oyuncunun ücreti, gecikmiş olduğu süre oranında kesilir. Çalışma bir günden uzun sürecekse, her bir gün için günlük ücretin yarısı ilave edilir.
AÇIKLAMA : Bu madde ile oyuncunun mesaisinin sete geldiği an başladığı güvence altına alınmak istenmiştir. Gecikme durumlarında yapılabilecek kesinti oranlarıda tartışma konusu olmaktan çıkarılmıştır.

13. Oyuncunun günlük çalışma süresi, toplam bir saatlik ara dinlenme süresi dahil 10 (on) saattir. Eğer günlük çalışma süresi aşılmış ise her fazla çalışma saati için 1/10 (onda bir) oranında fazla çalışma ücreti Yapım Şirketi / Reklam Ajansı tarafından ayrıca ödenir. Çalışma fazlası ücret devam eden günler içinde, ilk gün ücreti üzerinden hesaplanır. Oyuncunun 18 yaşından küçük olması durumunda; çalışma süreleri, vb. hususlarda, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 71. Maddesi ile Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in Çalışma Koşulları’na ilişkin hükümleri uygulanır. Yapım Şirketi /Reklam Ajansı, bu hükme uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
AÇIKLAMA : Bu maddede oyuncunun planlanandan fazla çalışması durumunda doğacak alacaklarını kurala bağlamak istenmiştir. İlave günler söz konusu olduğunda ödenecek rakamın saat ya da mecra üzerinden değil global fiyat üzerinden hesaplanacağı belirtilmiştir.

14. Sesli çekim sonrasında, oyuncu sesinin yeterli olmaması, teknik arıza olması ya da sözlerin değişmesi sonucu; oyuncunun stüdyoya girerek seslendirme yapması, seslendirme ücreti bedeli ödenmesini gerektirir. Bu bedeli Kast Ajansı; ya kişiye özgü seslendirme ücretleri tarifesinden ya da seslendirmeyi yapan kişi için bu tarifeyi örnek alarak belirler. Sesli çekilen TV reklam filmlerinin spotları radyo ya da başka bir yerde yayınlandığında yine (oyuncunun stüdyoya girmesine gerek olmadan) Kast Ajansının seslendirme ücret tarifesi geçerli olacaktır.
AÇIKLAMA : Bu madde ile iş bitiminde sesle ilgili “herhangi” bir sorun da yaşansa, reklamveren imaj değişikliğine de gitse, ses mecrası da eklense her halükarda ajansla yeni ücretlendirmenin konuşulması gerektiği amaçlanmıştır. Bu ücret konuşulurken ilk sözleşmeden bağımsız sadece seslendirme kaşesi üzerinden konuşulması gerekliliğine vurgu yapılmaktadır

15. İş öncesi kıyafet provası, 1 günde 2 saat için ücretsiz gerçekleştirilir. Uzayan provalarda günlük ücret üzerinden hesaplanan saat ücreti ilave edilir.
AÇIKLAMA : Bu maddede anlatılmak istenen 10 saatlik bir işin öncesinde 2 saat saç makyaj kıyafet prova hakkının yanlış kullanımını önlemektir. Her okeylenen işin kıyafet saç makyaj provaları yapımcının belirlediği noktada yapılmaktadır. Bu prova oyuncunun belirtilen adrese geldiği saat ile başlar ve 2 saat içinde biter. 2 saati aşan çalışmalarda mesai ücreti işler bu mesai ücreti anlaşılan ücretin çalışma saatine bölümü ile bulunur. Örneğin 1000TL gibi bir rakama anlaştığımız iş için 3 saatlik bir prova gerçekleştirildiğini ele alalım. 1000TL/10 = 100TL bu bizim 1 saatlik mesai ücretimizdir. Prova 3 saat sürdüğüne göre bu yapımcı 1 saat mesai ücreti ödemek durumundadır.

16. Çekilen bir reklam / sinema / tanıtım filminin ya da reklam fotoğrafının herhangi bir nedenle halka sunulmaması, gösterime girmemesi, hiçbir şekilde kullanılmamasında, oyuncunun yetersiz oluşu ifadesine bakılmaksızın, tespit edilmiş bedelin tamamı tahsil edilir. (Ücretin yarısının veya bir kısmının ödenmesi mümkün değildir) Ancak ikinci ve takip eden alanlarda kullanımla ilgili baştan tespit edilmiş bir toplam ücret varsa, buna bakılmaksızın tek gün ve tek kullanım alanı ücreti tam olarak alınır.
AÇIKLAMA: Cast, callback, fitting vs tüm aşamaları geçmiş ve nihai olarak seçilmiş oyuncu, iş günü görevini de eksiksiz yerine getirmişse üzerine düşen tüm görevleri ifa etmiş demektir. Bu durumda işin herhangi bir sebeple yayına girmemesinden sorumlu tutulamaz. Çekimi tamamlanmış bir film için oyuncunun ve ajansın (vergiler dahil) tüm alacağı ödenir. Müşterinin işi beğenmemesi, kullanmaması, ürünün yasaklanması, reklamın yasaklanması vs gibi sebepler olsa da oyuncu ve ajans üzerine düşen görevi yerine getirdiğinden ödemenin yapılması gerekliliği vurgulanmaktadır. “Oyuncunun yetersiz oluşu ifadesine bakılmaksızın” ifadesinden kasıt ise: Seçilmesi hayli uzun ve meşakkatli olan oyuncu sete alınmışsa iş için yeterli olduğu hususunda kendini ispatlamıştır. Dolayısıyla bu aşamada artık kusur oyuncuya ve cast ajansına yüklenemez.

17. Belirlenen çekim saatinden 24 saat öncesine kadar yada çekim esnasında iş ertelenirse anlaşılan ücretin yarısı oranında, iptal edilirse anlaşılan ücretin tamamı oranında, Yapım Şirketi / Reklam Ajansı ödeme yapar. Mücbir sebepler konunun dışındadır. (Deprem-sel, yangın vb)
AÇIKLAMA: Oyuncular sadece çalıştıkları günlerde para kazanabiliyorlar. Bu sebeple bir oyunu bir yapımcı ile anlaştığı anda olası diğer kazanç kaynaklarını da reddetmiş oluyor. Bu durumda oyuncunun dışında gelişen sebplerden ötürü iş ertelenir veya iptal dilirse yapımcının bunun bedelini ödemesi gerekir. Mücbir sebepler (depremi yangın, sel vs doğal afetler) haricinde hiçbir mzeret geçerli kabul edilemez. Eğer işin süresi birden fazla gün sürecekse veya birden fazla mecra telifi olan ama indirimlerle global bir bütçede anlaşılmış ise oyuncu ise, günlük kaşesine bakılmaksızın anlaşılan bütçenin yarısı ödenecektir.

18. Çekim esnasında oyuncunun yetersizliği nedeniyle, yönetmenin / fotoğrafçının talimatlarının uygulanamamasında anlaşılan ücretin tamamı ödenir.
AÇIKLAMA : Oyuncu cast, call back ve fitting aşamalarında becerisini ve yetkinliğğini kanıtlamış, yetkililer tarafından seçilmiş ve onaylanmış olarak sete gelir. Bu nedenle oyuncunun yetersizliği öne sürülerek iş iptal edilemez.

19. Oyuncu Çekim günü sete gelirken kişisel bakımına azami özeni gösterecek, onaylanan görüntüsü ve sesini mutlak surette koruyacaktır.
AÇIKLAMA: Cast ajansının ve oyuncunun sorumluluk ve taahhüdünü içeren bu madde ile oyuncunun callbackten sonra saç-sakal-cilt bakımı vs. gibi fizksel ve kişisel özelliklerinde bir değişikliğe gidemeyeceği vurgulanmaktadır. Oyuncu işe seçildiği halini korumakla mükelleftir. Oyuncu sete saatinde ve istenilen biçimde gideceği de bu madde ile taahhüt edlmektedir.

20. Bir yıllık halka sunum süresi içinde sözleşme konusu televizyon reklam filmi, sinemada gösterildiğinde, sözleşmede belirtilen ücretin yarısı, sinema reklam filmi televizyonda gösterildiğinde ise, sözleşme bedelinin tamamı Yapım Şirketi /Reklam Ajansı tarafından ödenir. İnternet gösterimi amacıyla çekilmiş reklam filminin TV’de gösteriminde sözleşme bedelinin tamamı ödenir.
MADDENİN AMACI: Televizyon reklam filminin sinemada gösterilmesinde ayrıca bir iş gücü söz konusu olmadığından sadece tv deki gösterim hakkı %50 telif ödenir. Sinema için çekilen bir reklam filmin tv de gösterilmesi söz konusu olduğunda tv kullanımının karşılığı bir tam ücreti gerektirdiğinden sinema için alınmış olan ücretin tamamı talep edilir.

21. Çekilen Tv, Sinema ve İnternet filmlerinde yapılan aşağıdaki değişiklikler versiyon olarak kabul edilecek ve Yapım Şirketi / Reklam Ajansının %50 ilave ücret ödemesi gerekecektir.
– Yeni plan ekleme; Ürün, marka ve mesaj sabit kalmak koşuluyla oyuncunun yeni planlarının eklenmesi.
– Packshot değişikliği; Aynı ürünün değişik çeşitlerinin gösterilmesi.
– Ses ve yazı değişikliği; Filme yeni seslendirme ve yazı planlarıyla ek yapılması (Ürünün niteliğine yönelik zorunlu yasal değişiklikler hariçtir.)
– Oyuncu/Modelin yüzü görünmeden sadece uzuvlarının gösterilmesi
– Rol ağırlığı; Oyuncu sayısındaki değişikliğe bağlı olarak, oyuncunun rol ağırlığının değişmesi.
– Tv’de alt, üst ve yanlardan bant şeklinde geçerek görüntüye giren reklamlar, ana filmin bant şerit versiyonu olarak kabul edilir.
– Reklam filmlerinin; Megavizyon, Barkovizyon, Outdoor Tv, Toplu taşıma araçlarındaki TV’ler, tag on, ATM, hava durumu, spor programı, dizi sunumlarında (sunar/sundu/devam edecek/devam ediyor) ve kanalların reklam jeneriklerinde, diğer elektronik tanıtım, reklam ve iletişim araçlarında kullanılması durumunda da %50 ilave ücret (her bir kullanım için ayrı ayrı) uygulanır.
AÇIKLAMA : Bu maddede temel olarak hangi değişikliklerin version olarak kabul edildiği anlatılmaktadır. İlave mecra kullanımları çok fazla olduğundan ayrıca mecralar tablosunda açıklanmıştır.

22. Reklam filmi çekimi sırasında fotoğraf çekimi yapılırsa ya da çekilen bir filmden fotoğraflar çıkartılarak halka sunulacak hale getirilirse; her bir kullanım için film ücretinin %50 si kadar, Raket, Billboard, Megaboard, GiantBoard kullanımları için film ücretinin tamamı kadar ilave ücret ödenir.
AÇIKLAMA : İş aynı gün çekildiği için iş gücü bedeli alınmış olduğundan sadece mecra ücretleri ana bütçeye ilave edilecektir.

23. Fotoğraf cekimi ayrı bir günde yapılırsa, ilk kullanım alanı için oyuncuya tam kaşe ücret, Raket, Megaboard, Billboard, GiantBoard kullanımları için ayrı ayrı bir tam ücret ve diğer her bir kullanım için %50 oranında ilave ücret ödenir. P.O.P. ve indoor gibi toplu kullanımlarda her bir kullanım alanı için ayrı ayrı %50 ilave ücret ödenir.
AÇIKLAMA : Film çekiminden ayrı bir günde Fotoğraf çekimi yapıldığında ; oyuncuya tam ücret verilmesinin nedeni, ücretin %50 sinin bir günlük “iş gücü”, %50 sinin bir mecra karşılığı olan “telif“ bedeli olmasıdır. Raket, Billboard, Megaboard, ve Gianboard kullanımları her zaman ayrı ayrı bir tam ücreti kapsadığından, bu kullanımların hepsinin veya birkaçının kullanımı durumunda herbiri için ayrı ayrı %100 oranında ücret talep edilir. Diğer mecra kullanımları %50 oranındadır. Oyuncu film çekiminden ayrı bir gün sete geldiğinde, %50 oranındaki mecralar için çalışılıyor olsa bile, ilk mecra kullanımı %100 olarak değerlendirilecektir. P.O.P. ve In-door kullanımlarında da, her bir kullanım, iş gücü hariç, %50 olarak hesaplanır.

24. Yapılan bir günlük el modelliği çekimleri (ya da diğer uzuvları kapsayan çekimler) ikinci gün devam ettiğinde tespit edilen ilk gün ücreti, ikinci ve takip eden günlerde de uygulanır. Yapılan çekimlerin kullanım süresi fatura tarihini takiben 1 (Bir) yıldır.
AÇIKLAMA : El, bacak, dudak, saç, ayak gibi yüzün bütün olarak gözükmediği yada modelin vücut dublörü olarak kullanıldığı çekimler, ikinci gün devam ettiğinde bütçelerinin düşük olması nedeniyle bir tam ücret alınır. Bu kullanımlar da fatura tarihini takiben bir yıldır.

25. Kalabalık çekimlerde kullanılan grup oyuncuların bir günlük çalışmaları, ikinci veya takip eden diğer günlerde devam ederse, tespit edilen ücret her bir gün için ayrı olarak istenir. TV reklam filminde kullanılan grup oyuncularından reklam fotoğraf çekimine alınanlar, kullanıldıkları alana göre o günkü gerçek fiyatları üzerinden değerlendirilir.
AÇIKLAMA : Kalabalık çekimlerde kullanılan ön figürasyon, figürasyon ve yardımcı oyuncuların bir günlük çalışmaları için tespit edilen ücret, bütçelerinin düşük olması nedeniyle ikinci ve devam eden günlerde de tam olarak alınır. Bu bedel işe özgü tv reklam filmi içindir, bu sırada bir fotoğraf çekimi de yapılıyorsa, kullanılacak mecraya göre yardımcı oyuncuların gerçek ücretleri öğrenilmelidir; ve bu ücret üzerinden fiyatlandırılmalıdır.

26. Görüntülerin İnternette kendi sitesinde ve/veya başka sitelerde (dünya genelinde), sosyal paylaşım sitelerinde (Twitter, facebook ve instagram), internette yayın yapan tv kanalları ve YouTube’da kullanılmasında da, her 3 grup için ayrı ayrı % 100 ilave ücret alınır. İnternet gruplarında tüm kullanımlar bir yıl için geçerlidir. Akan görüntülerden, hareketsiz görüntü kullanımı versiyon olarak tanımlanır ve %50 ilave ücret gerektirir.
AÇIKLAMA : İnternet kullanımı üç gruba ayrılmıştır ve her grup ayrı ayrı bir tam ücret bedlindedir. Marka sahibinin, filmi kendi sitesinde veya bir başka sitede kullanması, filmin sosyal paylaşım sitelerinde ( facebook, instagram , twitter ) kullanılması, internette yayın yapan tv kanallarında ve youtube da kullanılması ayrı ayrı birer gruptur. Bu kullanımlarda da ; akan görüntülerden, hareketsiz görüntü kullanımı versiyon olarak tanımlanır ve % 50 ilave ücret ödenmesini gerektirir.

27. Yurtdışında gösterime sunulan reklam filmlerinden, gösterime giren her bir ülke için ayrı ayrı asgari %25 ilave ücret talep edilir. Ulusal kanalların Avrupa yayınlarında her bir ülke için asgari %25 ilave ücret talep edilir.
AÇIKLAMA : Reklam filminin Türkiye sınırları dışında kullanıldığın her bir ülke için , tv reklam filmi kaşesinin % 25 i talep edilir. Ulusal kanalların , Avrupa yayınlarında da her bir ülke için % 25 ilave kaşe söz konusudur. Kıta bazında satın almalar ile ilgili bütçelendirmeler mecralar tablosundadır.

28. Yapılacak çalışmalarda oyuncu için anlaşılan bedel, sadece “Türkiye’de halka sunulacaktır” şartına bağlı olarak saptanmıştır. Eğer yapılan çalışma Kast Ajansının yazılı izninin alınması şartıyla, yerli ve yabancı medya aracılığıyla yurtdışında gösterime sunulursa, Yapım Şirketi / Reklam Ajansı tarafından her bir ülke için, yurtiçinde tespit edilmiş ücrete göre ayrıca ilave ücret ödenir. (Kullanım alanı itibariyle yurtiçinde %50’lik yada %100’lük bir ödeme gerektiriyorsa, yurtdışı için de her bir ülke için aynen talep edilir ve ödenir.)
AÇIKLAMA : Yapılan çalışmalar ve kullanılan mecralar Türkiye de halka sunulacak ifadesindedir. Eğer yurt dışı kullanımlar söz konusu olacaksa ; sadece reklam filmi her bir ülke için % 25 ilave ücreti, diğer kullanımlar ise, Türkiye de hangi oranda kullanılıyorsa , bu oran , her bir mecra için, yurt dışında da aynen uygulanır.

29. Yapılan Tv/fotoğraf çalışmaları Kast Ajansı veya Yapım Şirketi/Reklam Ajansı tarafından haber amacıyla yayınlanabilir.
AÇIKLAMA : Tv ve fotoğraf çalışmaları sadece haber amaçlı olarak paylaşılabilir.

30. Yapım Şirketi / Reklam Ajansı, Kast Ajansının yazılı onayı olmadan, yapılan çalışmaya karşılık tespit edilen bedeli kısmen veya tamamen oyuncuya ödeyemez. Oyuncunun yapılacak çalışmayla ilgili tespit edilen bedelden ve/veya muhtemelen doğacak ilave haklarından ve/veya menfaatlerinden feragat etmesi ve/veya ibraname vermesi yalnızca oyuncu açısından hukuksal sonuç doğurur. Bu konuda yazılı onayı olmadığı sürece Kast Ajansının, bu çalışmadan doğmuş ve doğacak olan her türlü hak ve alacakları ödenir.
AÇIKLAMA : Oyuncu, Yapım Şirketi karşısında temsiliyet hakkını Kast Ajansına devretmiştir. Kast Ajansı, temsil ettiği oyuncusunun ücretini, çalışma koşulları, kullanım alanları, eserdeki ağırlıklı rolü, ödeme koşulları ve ileriye dönük haklarını gözeterek belirler. Kast Ajansı oyuncusunun ücretini, ödenecek vergi ve sigorta primlerini ve komisyon tutarlarının bütünü karşılığında Yapım Şirketine veya Reklam Ajansına fatura eder. Doğal olarak her türlü ödeme bu fatura karşılığında Kast Ajansına yapılacaktır. Yapım Şirketinin ya da Reklam Ajansının oyuncuya ödeme yapması mümkün değildir. Oyuncu, temsilcisi Kast Ajansının yazılı onayı olmadan, set günü ya da daha sonra Yapım Şirketi ya da Reklam Ajansı ya da Reklamveren tarafından istenen herhangi bir feragatname ya da ibranameye imza atarsa, bu feragatname ya da ibraname, iş anlaşması açısından yalnızca oyuncuyu bağlar. Kast Ajansının bu çalışmadan ve ileride doğacak her türlü hak ve alacakları Kast Ajansına ödenir, ödenecektir.

31. İşin bitmesini takiben Kast Ajansı tarafından fatura düzenlenir ve Yapım Şirketi / Reklam Ajansı’na ulaştırılır. Yapım Şirketi / Reklam Ajansı tarafından, KDV dahil Fatura bedeli, filmin / fotoğrafın (Eserin) yayınından önce, çekim tarihinden itibaren 30 (Otuz) günü geçmemek koşuluyla nakit olarak ödenir.
AÇIKLAMA : Yapım Şirketi / Reklam Ajansının ödemesini en geç 30 gün içinde yapması zorunludur. Kast Ajansının ödemeyle yükümlü olduğu prim, vergi gibi ödenme zamanlarının kısa vadeli olduğu giderleri bulunur. Bu prim ve vergilerin temsilci durumundaki Kast ajansının kasasından ödemesi düşünülemez.

32. Fatura tutarı, fatura tarihini takiben 30 (otuz) gün içinde Kast Ajansına nakit olarak ödenmediği taktirde, herhangi bir ihbara gerek kalmadan Yapım Şirketi /Reklam Ajansı mütemerrit olur. Ödeme süresinde geciken Yapım Şirketi /Reklam Ajansı temerrüt tarihindeki ticari faiz ve kamu alacaklarına uygulanan faizden hangisi yüksek ise o oranda gecikme faizi ödemekle yükümlü olur ve bunu kabul ve taahhüt eder.
AÇIKLAMA : sıf. (Ar. temerrud “dik başlı olmak, inat etmek”ten mutemerrid) Kötülükte veya kötü yolda gitmekte ısrar eden, inatçı, dik kafalı. Kast Ajansının ödemesi 30 gün içinde yapılmadığı taktirde ihtarnameye gerek olmadan, borçlu olan Yapım Şirketi ya da Reklam Ajansı, kanunlar nezdinde hiçbir itiraza yer olmaksızın, gerekirse icraya verilebilecek şekilde borçlu kabul edilir. Uygulanacak gecikme faiz oranını ve bu faizi ödeyeceğini garanti eder.

33. Bu sözleşme hükümlerinden dolayı Reklam Ajansı/Yapım Şirketi/Kast Direktör birbirlerinin vekili ve yetkili temsilcisi olarak müteselsilen ve müştereken sorumlu olup, işveren sıfatıyla aynen ifa ile yükümlüdürler. Reklam Ajansı’nın aykırı her türlü işlem ve eylemlerinden dolayı Yapım Şirketi’nin sorumlu olmayacağı iddiası kabul edilemez.
AÇIKLAMA : Bu sözleşme hükümlerinden Reklam Ajansı/Yapım Şirketi/Kast Direktör her biri (zincirleme olarak), ortaklaşa ayrı ayrı ve tamamından sorumlu ve yükümlüdür. Bu durumda Kast Ajansı sözleşme hükümlerinin her birinin yerine getirilmesinden Reklam Ajansı, Yapım Şirketi ve Kast Direktörünü sorumlu tutar. Hükümlerin yerine getirilmesine ya da borcunu tahsil edene kadar, dilediği kişiden tahsilat yoluna gidebilir. Ayrıca Yapım Şirketinden habersiz yapılan versiyon, yeni film, yeni kullanım alanları ya da yurtdışı gösterimleri gibi telif gerektiren konularda Yapım Şirketi tam olarak sorumludur.

34. Bu çalışma koşulları ve prensiplerinden ötürü Oyuncu ile Kast Ajansı birbirlerinin vekili ve yetkili temsilcisi olarak müteselsilen ve müştereken sorumlu olup, iş gören sıfatıyla aynen ifa ile yükümlüdürler. Oyuncunun aykırı davranışlarından Kast Ajansı sorumludur.
AÇIKLAMA : Bu sözleşme hükümlerinden Oyuncu ve Kast Ajansı her biri (zincirleme olarak), ortaklaşa ayrı ayrı ve tamamından sorumlu ve yükümlüdür. Oyuncunun bu hükümlere aykırı davranması halinde Kast Ajansı sorumludur.

35. Tarafların yukarıda yazılı adresleri tebligat adresleridir. Taraflar adres değişikliklerini derhal yazılı olarak bildirmedikleri sürece, bu adreslere yapılacak her türlü gönderiler, ihbar, ihtar ve tebliğler taraflara yapılmış sayılır. İşbu İş Anlaşması’ndan ve yapılan çalışmalardan doğabilecek tüm anlaşmazlıklarda İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
AÇIKLAMA : Adres değişiklikleri mutlaka taraflara bildirilmelidir. Uzun yıllar boyunca saklanması gereken, bu sözleşmenin birinci sayfasında belirtilmiş tarafların adresleri ihbar, ihtar ve tebliğ gönderim adresleri olarak geçerlidir. Bu adreslere yapılan her türlü bildirim tarafların eline ulaşmış sayılacaktır. Tüm anlaşmazlıklarda İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Otuzbeş maddeden ibaret işbu anlaşma, taraflarca iki nüsha olarak tanzim edilmiş ve okunarak imzalanmıştır.


YAPIM ŞİRKETİ / REKLAM AJANSI                                                                      AJANS
FİRMA YETKİLİSİ                                                                                                  AJANS YETKİLİSİ
İSİM SOYİSİM – KAŞE – İMZA                                                                             İSİM SOYİSİM – KAŞE – İMZA