KAST AJANSLARI DERNEĞİ

Kastder’in en önemli amacı, ulusal ve uluslar arası arenada yetkili, etkin, saygın, toplum ve devlet nezdinde görüşlerine değer verilen bir dernek olmaktır.

– Reklam, dizi, sinema oyuncuları, manken, model ve seslendirme sanatçıları, Reklam verenler, reklam ajansları, prodüksiyon şirketleri, film şirketleri, fotoğraf prodüksiyonu yapan şirketler, halkla ilişkiler şirketleri, moda tasarımcıları, tekstil şirketleri, tanıtım-organizasyon hizmetleri veren, her türlü reklam mecralarını kullanan, üretimini ve tüketimini yapan ayrıca kendilerini temsil eden mesleki kuruluşlar mevcut olan ve etkili faaliyet gösteren şirketlerle tüm dernek üyeleri arasında her zaman yüksek standart ve ilkeleri örneklendirecek çalışmalar yapmak ve kuruluşlarla işbirliğine gitmek,

– Sektördeki teşebbüslerin birbirleriyle ilişkilerini sürdürmelerine ilişkin asgari standartları belirlemek suretiyle sektörde faaliyet gösteren tüm teşebbüslere yol göstermek, kılavuzluk etmek,

– Her ajansın mesleki ehliyetini artırmak ve yeterliliğini daha da geliştirmek için, ajanslar arasında bilgi, deneyim ve düşünce paylaşımına olanak hazırlamak,

– Reklam, dizi ve sinema oyunculuğu, modellik, mankenlik, seslendirme sanatçılığı v.b. standartları ve uygulamaları geliştirmek; başka kuruluşlarla işbirliği yoluyla sektörlerin bir bütün olarak gelişmelerden yararlanmasını sağlamak,

– Uluslararası Reklam Uygulama Esasları’na ve Telif Hakları Yasası’na uyulmasını teşvik etmek,

– Kast, Reklam,Tanıtım ve Organizasyon ile ilgili konulara ilişkin olarak yurt içinde forum, seminer, konferans gibi çeşitli çalışma toplantıları yoluyla üyeler ve toplumun ilgili kişileri arasında iletişimi, bilgi alışverişini ve elde edilen deneyimlerin, amaçlar doğrultusunda ortak kullanımını sağlamak; uluslararası alanda düzenlenen bu tür toplantılara katılmak; Kast, Reklam, Tanıtım ve Organizasyon faaliyetlerinin kurum olarak geliştirilmesi ve önemsenmesi amacıyla kurulacak federasyon, konfederasyon ve platformlara katılmak,

– Toplumun reklam, dizi, sinema oyunculuğu, modellik, mankenlik ve seslendirme mesleklerine ilgi duymalarını teşvik etmek. Reklam, dizi, sinema oyunculuğu, modellik, mankenlik ve seslendirme konusunda toplumun eğitim, öğretim ve bilgilendirilmesine yardımcı olmak,

– İlgili kuruluş ve sektörler ile ticari ilişkinin ilkelerini, standartlarını, fikri haklarını tüketiciye karşı sorumluluk duygusuyla davranarak, ortaklaşa belirlemek ve ilgili konularda tavsiye ve önerilerde bulunmak,

– Toplumsal ve kurumsal konularla ilgili iletişim ihtiyaçlarını incelemek, gerektiğinde bu konuların yürütülmesi için ilgili mecralarla işbirliği yapmak,

– Sanatçıların çalışma standartlarının yükseltilmesi ve her türlü haklarının korunması için gerekli koşulları sağlamak ve bu konularda demek üyelerine ve müşteri kuruluşlara tavsiye ve önerilerde bulunmak,

– Sanatçılar ve onları temsil eden Ajans’lara itibar kazandırmak ve bu itibarı korumak için ortak bir tutum saptamak ve sektöre karşı haksız eylemler, kısıtlama eğilimleri veya yasal düzenlemeler ortaya çıktığında mesleki sözcülük etmek, telif haklarını korumak; yanı sıra üyelerinin ortak çıkarlarını yargı yoluyla korumak,

– Sanatçılar ve hizmet verilen kuruluşlar ve temsilcilerinin tarafsız ortamlarda buluşarak ortak sorunlarını görüşebilecekleri forumlar kurmak ya da oluşan forumlara katılmak. Üye Ajansların birbirleri ile veya sektörle ilgili üçüncü şahıslarla aralarında doğabilecek sorunların yargı yoluna gitmeden çözümü için, üyenin yanında yer alarak arabuluculuk yapmak,

– Ajans hizmetleri konusunda görüş ve bilgilerini artırmak için resmi görevli ve kurumlar nezdinde, 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, etkili işbirliği ve ilişki önerileri geliştirmek ve sunmak, ortak projeler yürütmek,

– Sanatçı ve Ajans hizmetleri ile ilgili vergilendirmeler, RTÜK reklam esasları, telif hakları, dizi, sinema, tanıtım, reklam vb. hizmetlerin denetlenmesi ve bunun gibi uzmanlık isteyen konularda ilgili yetkililer ve kurumlarla her anlamda işbirliği ve ilişki önerileri sunmak,


Maksadıyla derneğimiz, 2006 yılında görev hayatına başlamıştır.