Mesleğimizin Adı ???

Mesleğimizin Adı ???

Mesleğimizin Adı ???

Kastder olarak Meslek yeterlilik kurumu ile 2017 senesinde başlattığımız çalışmalar nihayet sonuçlandı. Artık Mesleğimizi adı “Sanatsal Yetenek Yöneticisi”

09.09.2015 Tarihinde dernek merkezimizde gerçekleştirdiğimiz çalıştaylar sonrasında, MYK ile Kastder arasında “Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü” imzalanmış ve İmzalanan bu protokol ile ulusal meslek standardı hazırlama süreci başlamıştır.

3 Adımdan oluşan proje aşağıdaki süreçlerle sonuçlandırılmıştır.

  • Görevlendirilen kuruluş taslak meslek standardını ilgili tarafların (ilgili kamu kurumları, işçi, işveren ve meslek kuruluşları, eğitim sağlayıcılar, sınav ve belgelendirme kuruluşları vb.) görüşüne sunar. Alınan görüş ve öneriler kuruluş tarafından incelenir, değerlendirilir ve taslak standarda aktarılır.

09.05.2017 tarihinde Oluşturulan Taslak 35 tiyatro, üniversitelerin 19 Tiyatro bölümü, Üniversitelerin 42 radyo ve televizyon bölümü, 22 zorunlu Devlet kurumu, 58 Vakıf Dernek ve Birlik, 5 Fotoğrafçı, 6 Editör, 5 Modacı, 4 Uluslararası yapımcı olmak üzere 196 kişi ve kuruma iadeli taahhütlü olarak gönderilmiş ve gelen tüm cevaplar taslak standarta aktarılmıştır.

  • Nihai taslak görüş değerlendirme raporu ile birlikte MYK’ya sunulur.

Oluşturulan taslak 02.11.2017 tarihinde MYK ya sunulmuş, ve MYK ile taslak standartlar üzerinde düzenleme çalışmalarına başlanmıştır.

  • Taslak standart üçlü yapıda oluşturulan ilgili MYK sektör komitesinde incelenerek değerlendirilir ve doğrulanır.

13.03.2018 tarihinde MYK tarafından incelenerek doğrulan standartlar son haline ulaşmıştır.

  • İlgili MYK sektör komitesinde incelenip doğrulanan standart MYK Yönetim Kurulu onayı sonrası Resmi Gazetede yayımlanarak UMS niteliğini kazanır.

01.01.2021 Tarihinde MYK Yönetim Kurulunda onaylanan meslek standartlarımız Resmi gazetede yayınlanmış ve son halini almıştır.

Mesleki Yeterlilik Belgelendirmesi konusunda sitemizi ve çalışmalarımızı takip ediniz..