Sanaçılara Özel Sgk Uygulaması Ek 6

Sanaçılara Özel Sgk Uygulaması Ek 6

Sanatçıların Sigortalılığı- EK-6

6111 sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle Kanuna eklenen ek 6 ıncı madde ile 1/3/2011 tarihinden itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar ile düşünürler ve yazarların,  ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanların kendileri tarafından prim ödemelerine imkan sağlanmıştır.

Bu sigortalılar Kanunun hizmet akdi (4A) kapsamında sigortalı sayılacaktır. Bu uygulama ile 2012 yılı için sadece 19 gün prim ödeyerek( prim gün sayısı her yıl 1 er gün artmaktadır ör: 2013 yılında 20 gün prim ödenecektir)  30 gün üzerinden sigortalı olunabilmektedir.

Müracat Şekli  

Bu kapsamda sigortalı olmak isteyenlerin izlenmesi gereken yol şu şekildedir:

  • SGK internet sitesinde örneği yer alan “Sanatçı Olarak Kısmi Süreli Çalışanlara Ait İşe Giriş Bildirgesi”ni bağlı bulunulan meslek birliği veya sendika ya da Kültür ve Turizm Bakanlığının merkez ve taşra birimlerince onaylatmak.  Oyuncular Sendikası da 29 Eylül 2011 tarihinde İstanbul SGK İl Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği görüşme sonucu bu onayı üyelerine verme izni olan tam yetkili bir sendikadır.
  • Sanatçı Olarak Kısmi Süreli Çalışanlara Ait İşe Giriş Bildirgesi ve Sanatçı ve işvereni arasında imzalanan kısmi süreli iş sözleşmesi ile ikamet edilen ildeki sosyal güvenlik il müdürlükleri/merkezlerine müracaat